Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /customers/1/2/1/wowannonse.no/httpd.www/ir2019/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 2442 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /customers/1/2/1/wowannonse.no/httpd.www/ir2019/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php:2442) in /customers/1/2/1/wowannonse.no/httpd.www/ir2019/wp-content/plugins/onecom-vcache/vcaching.php on line 595 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /customers/1/2/1/wowannonse.no/httpd.www/ir2019/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php:2442) in /customers/1/2/1/wowannonse.no/httpd.www/ir2019/wp-content/plugins/onecom-vcache/vcaching.php on line 603 IR Årsmelding | Årsmelding 2019 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /customers/1/2/1/wowannonse.no/httpd.www/ir2019/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php:2442) in /customers/1/2/1/wowannonse.no/httpd.www/ir2019/wp-content/plugins/onecom-vcache/vcaching.php on line 308

årsmelding 2019

Innherred Renovasjon
Regnskap 2019

Innherred Renovasjon IKS er et interkommunalt selskap som pr 2019 var eid av 10 kommuner, hvor eierandelene regnes ut fra kommunenes innbyggertall.

Kommuner i
innherred renovasjon

Stjørdal Kommune

Areal 938 km²
Innbyggere 24028
Abonnenter 9196
Hytteab. 988

Eierandel: 26,7%

Verdal kommune

Areal 1548 km²
Innbyggere 14933
Abonnenter 6176

Eierandel: 16,6%

Levanger Kommune

Areal 645 km²
Innbyggere 20254
Abonnenter 8037
Hytteab. 2276

Eierandel: 22,5%

Frosta Kommune

Areal 76 km²
Innbyggere 2632
Abonnenter 1029
Hytteab. 1285

Eierandel: 2,9%

Indre Fosen Kommune (kun Leksvik)

Areal 430 km²
Innbyggere 3480
Abonnenter 1408
Hytteab. 803

Selbu Kommune

Areal 1234 km²
Innbyggere 4088
Abonnenter 1612
Hytteab. 1703

Eierandel: 4,5%

Malvik kommune

Areal 168 km²
Innbyggere 14040
Abonnenter 4843
Hytteab. 368

Eierandel: 15,6%

Meråker Kommune

Areal 1273 km²
Innbyggere 2432
Abonnenter 1150
Hytteab. 1235

Eierandel: 2,7%

Tydal Kommune

Areal 1329 km²
Innbyggere 794
Abonnenter 376
Hytteab. 1595

Eierandel: 0,9%

Inderøy Kommune

Areal 366 km²
Innbyggere 6804
Abonnenter 2592
Hytteab. 902

Eierandel: 7,6%

Totalt:

Folketall: 93485 / Areal: 8009 / Husholdningsabonnenter: 36419 / Hytte/fritidsabonnenter: 11155

Kilde: Statistisk sentralbyrå, Statens kartverk, IR
Pr 1. januar 2019. * Leksvik: pr 1. januar 2017

representantskapet

Hvert kommunestyre oppnevner sine medlemmer til representantskapet i IR, som har møte minst to ganger i året. Det er ​gjennom representantskapet eierkommunene kan styre selskapets retning og utvikling. Kommunene har 1-3 medlemmer hver i representantskapet ut fra eierandel. 

I møtene behandler representantskapet:

  • Budsjett og økonomiplan
  • Strategi for selskapet.
  • ​Endringer av selskapsavtalen.
  • Fullmakter til styret
  • Eventuelle andre saker som styret eller eierkommunene vil ha ​behandlet i representantskapet

Etter kommune- og fylkestingsvalget høsten 2019 ble det valgt nye medlemmer til representantskapet. Disse skal sitte i 4 år

Malvik:
Trond Hoseth
Kristin Guldberg
Brit R. Aune

 

Levanger:
Anita Ravlo Sand
Robert Svarva
Per Olav Gilstad

Stjørdal:
Ivar Vigdenes
Ole H. Sandvik
Per Erik Moen

Inderøy:
Ida Stuberg
Trond Bjørken


Frosta:
Frode Revhaug

Selbu:
Ole Morten Balstad
Tanja Fuglem

 

Meråker:
Kjersti Kjenes

Verdal:
Pål Sverre Fikse
Silje H. Sjøvold
Ole Gunnar Hallager

Tydal:
Jens Arne Kvello

Indre Fosen:
Steinar Saghaug


Representantskapet velger styre for selskapet. IR har et profesjonelt styre, altså ikke politisk sammensatt. Styret har 7 medlemmer.

innherred renovasjon – styret

Per Kosberg

Per Kosberg

STYRETS LEDER

Inger Smågård

Inger Smågård

STYREMEDLEM

Ole Tronstad

Ole Tronstad

NESTLEDER

Therese Troset Engan

Therese Troset Engan

STYREMEDLEM

Knut Røflo

Knut Røflo

STYREMEDLEM

Magni Fossbakken

Magni Fossbakken

STYREMEDLEM

Jon Arvid Lie

Jon Arvid Lie

STYREMEDLEM (ansattes rep.)

Eva M. Juliussen Lien

Eva M. Juliussen Lien

VARAMEDLEM

retura ir – styret

Geir Tore Leira

STYRETS LEDER

Una Dahlen-Kvalvaag

NESTLEDER

Christina Madsen

STYREMEDLEM

Arve Staberg

STYREMEDLEM / ansattes rep.

Olav Norberg

STYREMEDLEM

Selskaper der Innherred Renovasjon har eierandeler

Trøndelag Gjenvinning AS – Eierandel 50 %
Eierselskap til Isak D. Westgaard AS (renovasjonsbedrift lokalisert i Stjørdal). 

ReTrans Midt AS – Eierandel 33,3 %
Driver innsamling og transport av husholdningsavfall og næringsavfall fra kommunene som har eierskap direkte eller indirekte i selskapet. Eies av HAMOS Forvaltning IKS, Innherred Renovasjon IKS og Midtre Namdal Avfallsselskap IKS. 

Jordfabrikken AS – Eierandel 40 %
Samarbeidsprosjekt med Ecopro AS og Nordic Garden AS, med formål å oppnå en miljømessig god utnyttelse av hageavfall, kvist og greiner til produksjon av jord i forbrukerpakninger.

Røros Container og Miljø AS – Eierandel 50 % via Retura IR AS
Tilbyr avfallsløsninger til både næringsliv og offentlige aktører. Virksomhetens område er Nord-Østerdal og Fjellregionen. Eies av Isak Westgaard AS og Retura IR AS. 

Ecopro AS – Eierandel 28,2 %
Høyteknologisk anlegg som behandler kildesortert matavfall og slam fra eierne på en fremtidsrettet og miljømessig forsvarlig måte. 

Øvrige

Miljøpartnerne – Eierandel: 16,4 %
Selskap som samordner salg og markedsføring av avfallstjenestene i dekningsområdet (Midt-Norge), og koordinerer felles avtaler, prosjekt og opplæring.

Rekom as – Eierandel: 3,5 %
Landsdekkende salgsorganisasjon for utsorterte fraksjoner.

Ansatte

Innherred Renovasjon konsern har pr 1.1.2020 95 ansatte. 20 av disse er ansatt i datterselskapet Retura IR AS. 

Innherred Renovasjon endret i slutten av 2019 noe på organisasjonskartet. Selskapet består nå av følgende avdelinger/fagområder: Drift oppstrøm, drift nedstrøm, økonomi, og HR og kommunikasjon. 

Tidligere oppbygging hadde all drift i samme avdeling, fra desember 2019 delte vi driftsavdelingen i to. Oppstrøm dekker innsamling og transport, mens nedstrøm dekker mottak og behandling av avfallet.

Vår visjon: Itjnå e søppel!

Våre verdier: Åpen, effektiv og engasjert. Vår forretningside: Innherred Renovasjon skal tilby innbyggerne effektive renovasjonstjenester med høyt servicenivå. Med fremtidsrettet teknologi, kompetanse og miljøfokus løser vi eierkommunenes oppgaver innenfor avfallsbehandling, gjenvinning og ombruk.

Avfallsinnsamling

Innherred Renovasjon henter nå fem avfallstyper hjemme hos alle våre abonnenter: Matavfall, papp/papir, plastemballasje, glass- og metallemballasje og restavfall.
Hos abonnenter med egne plastbeholder (dunker) hentes matavfall hver 14. dag, papp/papir, plastemballasje og restavfall hver hver 4. uke, og glass- og metallemballasje hver 10. uke. Et standard abonnement består av 4 dunker, mens plastemballasje leveres i en sekk som settes ut sammen med papp og papirdunken. Renovasjonsgebyret settes ut fra mengden restavfall, så husholdninger som er flinke til å sortere kan få mindre restavfallsdunk og dermed lavere gebyr.
Mange borettslag, sameier og leilighetskomplekser benytter nedgravde eller bunntømte containere i stedet for plastbeholdere. Dette er plassbesparende og mer estetisk enn å ha fullt av plastdunker stående. Sorteringen er den samme som i plastbeholderne, men plastemballasje legges i mindre poser i papp/papircontaineren i stedet for i en stor sekk.
Renovasjon for hytter og fritidsboliger består av egne returpunkt strategisk plassert i forbindelse med nedfartsveier fra hyttefelt eller andre steder der det er hensiktsmessig. Flere og flere av disse returpunktene er nå oppgradert med full kildesortering, med containere for de samme avfallstypene som våre abonnenter har hjemme.

Gjenvinningsstasjoner

Innherred Renovasjon hadde i 2019 12 gjenvinningsstasjoner i de 10 kommunene. All levering på gjenvinningsstasjonene er inkludert i renovasjonsgebyret, så ingen husholdninger trenger å betale ved levering. Denne praksisen har IR alltid hatt og har ført til at våre gjenvinningsstasjoner er svært godt besøkt. I gjennomsnitt besøkte hver enkelt husstand eller hytte en gjenvinningsstasjon mer enn 6 ganger i 2019. Gjenvinningsstasjonene tar imot alle typer avfall unntatt matavfall.
I tillegg har vi fortsatt en del offentlige returpunkt for glass- og metallemballasje, men disse vil gradvis fjernet etter hvert som alle får egen beholder ved sin bolig.

Bruktbutikker

Innherred Renovasjon har to bruktbutikker, som ligger i tilknytning til på Levanger og Stjørdal gjenvinningsstasjon. Vi har i tillegg et utsalg av en del brukte møbler m.m. på Verdal gjenvinningsstasjon. Omsetningen ligger på rundt 3 millioner kroner pr år, og det er regnet ut at ca 130 tonn går til ombruk via bruktbutikkene hvert år.

Slam

Innherred Renovasjon har ansvar for tømming av slam (septik) i kommunene Levanger, Verdal, Inderøy, Frosta, Meråker, Malvik, Selbu og Tydal. For eiendommer med toalett tilknyttet slamanlegg skal dette tømmes med jevne mellomrom avhengig av størrelsen på tanken. Totalt tømmer vi ca 30 000 m3 slam fra 6000 slamanlegg årlig.

avfallsbehandling

På et eget anlegg på Mule i Levanger omlastes og sorteres avfall både fra husholdninger og næringsliv. I 2019 ble over 21 000 tonn avfall tatt i mot der. En del grovsorteres med maskiner for siden å omlastes for transport til videre behandling og gjenvinning. 

I tillegg tar IR i mot avfall på vårt deponi i Skjørdalen i Verdal kommune. I 2019 ble 25 000 tonn gravd ned på deponi. Hovedmengden av dette er næringsavfall. 

kontakt oss

telefon

74028840

e-post

post@ir.nt.no

web

ir.nt.no