Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /customers/1/2/1/wowannonse.no/httpd.www/ir2019/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 2442 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /customers/1/2/1/wowannonse.no/httpd.www/ir2019/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php:2442) in /customers/1/2/1/wowannonse.no/httpd.www/ir2019/wp-content/plugins/onecom-vcache/vcaching.php on line 614 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /customers/1/2/1/wowannonse.no/httpd.www/ir2019/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php:2442) in /customers/1/2/1/wowannonse.no/httpd.www/ir2019/wp-content/plugins/onecom-vcache/vcaching.php on line 622 Prosjekt i 2019 | IR Årsmelding

Prosjekter i 2019

Her er noen av de viktigste prosjektene vi har jobbet med det siste året.

henteordning for glass- og metallemballasje 

Vinteren 2019 startet IR utdelingen av en ny avfallsbeholder – for glass- og metallemballasje. I løpet av året distribuerte vi 35 000 plastdunker til alle med egne beholdere hjemme ved boligen. Det var vekstbedriftene Fides AS og Leva Fro AS som hadde oppdraget med montering av gravitasjonslåser og lokk, og utkjøring av dunkene.

Dette er en ordning som var etterspurt og som ble svært godt mottatt av innbyggerne. Det har også gitt resultater på innsamlingsgraden. Plukkanalyser viser at vi får inn nesten 40 % mer glass- og metallemballasje nå enn da dette måtte bringes til returpunkt.

Jordfabrikken Status 2019

I 2018 gikk Innherred Renovasjon sammen med Felleskjøpets datterselskap Nordic Garden AS og Ecopro om å etablere produksjon av torvfrie jordprodukter basert på blant annet hageavfall fra Innherred Renovasjon. Prosjektet fikk støtte fra Innovasjon Norge, og i løpet av 2018 ble det bygget opp et pilotanlegg med trommelkompostering som ble åpnet i mars 2019.

Målet er å lage torvfrie produkter av norske resirkulerte råvarer og inkludere disse i en verdiøkende sirkulær økonomi.

Produktet som produseres ved det nye anlegget, består av kompost fra hage, kornavrens og rester av cellulosemasse. Ambisjonen med produksjonen er å finne frem til et produkt som er godt nok til å bruke i hagen.

I 2019 er det gjort mye testing og en kommer stadig nærmere et produkt som er klart for bruk i hagen. Det vil i løpet av 2020 komme for salg i Felleskjøpets butikker.

Innovasjonsselskapet Proneo har hjulpet oss i dette prosjektet:

 

Renovasjonsbil på gass fra Ecopro

I 2019 fikk IR en ny renovasjonsbil som i sin helhet benytter biogass fra matavfall og slam i Ecopro som drivstoff. Denne bilen er nå i full drift på renovasjonsrutene, og erfaringene er gode. 

Satser på materialgjenvinning av trevirke

Innherred Renovasjons datterselskap, Retura IR, har de siste to årene jobbet med å oppgradere sitt flisanlegg på Fiborgtangen på Skogn. Høsten 2019 var en ny produksjonslinje på plass, og denne gjør at trevirke nå kan flises renses godt nok til å brukes som råstoff i nye treprodukter. Lykkes dette blir Retura IR først i landet med materialgjenvinning av trevirke.

Hittil har alt returtrevirke blitt kvernet til fyringsflis, men med det nye anlegget kan altså en stor del sendes til materialgjenvinning. Sponplatefabrikken Arbor AS i Hattfjelldal skal i 2020 ta imot 10 000 tonn til produksjon av sponplater.
Produksjonen på Skogn foregår ved at den kvernede flisa renses på et transportbånd og passerer magneter som tar ut metallet. Også metallet blir da en råvare som selges til gjenvinning.

Dette er et viktig steg mot å nå norske og internasjonale mål om at mest mulig avfall skal materialgjenvinnes, altså resirkuleres til nye produkter i stedet for å forbrennes. 
I april 2020 var de første sponplatene ferdig produsert, og de skal brukes i Innherred Renovasjons nye administrasjonsbygg som er under oppføring på Mule i Levanger. Et meget godt eksempel på sirkulær økonomi!

Strandrydding 2019

Siden 2016 har Innherred Renovasjon gått sammen med de andre renovasjonsselskapene i regionen om en felles strandryddekampanje, «Hold Midt-Norge rent». Denne kampanjen har etter hvert blitt lagt merke til i resten av landet og spesielt i avfallsbransjen ettersom det er så mange renovasjonsselskap som samarbeider. Også i 2019 fikk vi midler fra Miljødirektoratet, og etter å ha opplevd rekordåret 2018 der vi tok imot mye større mengder enn det vi hadde budsjettert med, la vi inn en søknad som skulle sikre oss for dette i 2019.

 

I 2019 ble det imidlertid registrert mye lavere strandryddeaktivitet enn året før. Det var tydelig merkbart på mengdene. Vi hadde lagt inn en målsetting om 550 tonn, men samlet kun inn 295 tonn, mot 486 tonn i 2018. Det betyr nok både at de totale avfallsmengdene langs elver og strender var noe lavere, men vi antall ryddeaksjoner ble også redusert. I 2018 var det stor nasjonal og regional oppmerksomhet ettersom blant andre NRK, COOP og Sparebank1 SMN var meget aktive med både nasjonal kampanje, dokumentarserier og lokale aksjoner. Dette skjedde ikke i 2019 og bidro nok til mye lavere oppmerksomhet rundt temaet.
Selv om ryddeaktiviteten var lavere, opplever vi kampanjesamarbeidet som viktig og berikende. Samarbeidet på tvers av renovasjonsselskapene fører til effektiv gjennomføring og god erfaringsutveksling, og gir også synergieffekter i andre prosjekter og samarbeid innen renovasjonsområdet i regionen.

2016: 110 tonn innsamlet avfall (44 kommuner)
2017: 230 tonn innsamlet avfall (72 kommuner)
2018: 486 tonn innsamlet avfall (82 kommuner)
2019: 295 tonn innsamlet avfall (82 kommuner)

Utvidelse av administrasjonsbygget på Mule

I september 2019 godkjente styret investeringsrammen for utbygging av administrasjonsbygget på Mule. Anbudskonkurranse var gjennomført og Innherred Entreprenør fikk oppdraget. Endelig skal hele administrasjonen i Innherred Renovasjon samles på Mule.

Veien mot samling av administrasjonen har vært langt. I 2007 forelå allerede planer om et nytt administrasjonsbygg på Mule, men den valgte tomta viste seg å bestå av så mye kvikkleire at videre utredning og bygging ble for kostbart. Siden ble det bygget et administrasjonsbygg av mindre størrelse lenger nede på Mule, med garderober og kantine. Dette sto ferdig i 2015 og da kunne de gamle, «midlertidige» brakkene rives. Det var imidlertid ikke plass til alle administrativt ansatte i dette bygget, så administrasjonen forble i Russervegen på Verdal mens driftsledelsen fikk kontorer på Mule.
I mellomtiden har bedriften vokst ytterligere, og behovet for å samle kundesenter, administrasjon og drift har bare blitt større og større. Selv om avstanden er kort, fører den til for lite kontakt mellom støttefunksjonene og dem som faktisk utfører tjenesten. I tillegg er det behov for å utvide garderobefasiliteter og få større møterom. Vi er derfor veldig glade for at vi i løpet av 2020 endelig kan flytte sammen på Mule.

kontakt oss

telefon

74028840

e-post

post@ir.nt.no

web

ir.nt.no