Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /customers/1/2/1/wowannonse.no/httpd.www/ir2019/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 2442 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /customers/1/2/1/wowannonse.no/httpd.www/ir2019/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php:2442) in /customers/1/2/1/wowannonse.no/httpd.www/ir2019/wp-content/plugins/onecom-vcache/vcaching.php on line 595 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /customers/1/2/1/wowannonse.no/httpd.www/ir2019/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php:2442) in /customers/1/2/1/wowannonse.no/httpd.www/ir2019/wp-content/plugins/onecom-vcache/vcaching.php on line 603 Avfallsmengder | IR Årsmelding

Avfallsmengder 2019

Totalmengder

For 10 år siden leverte innbyggerne omtrent like mye på gjenvinningsstasjonen som IR hentet hjemme i dunkene. Men etter dette har andelen levert på gjenvinningsstasjon økt i forhold til det som kastes i dunkene. Nå leveres 57 % på gjenvinningsstasjonen mens 43 % hentes hjemme og på returpunkt (hytterenovasjon).

844"]

Hva kaster innbyggerne?

Fordelingen hjemme i dunkene viser at 35 % er matavfall, 33 % er restavfall, 22 % er papp og papir, 7 % glass- og metallemballasje og 3 % er plastemballasje.

Mengdene har ikke endret seg mye de siste 5 årene, bortsett fra at vi ser en ganske tydelig nedgang på papp og papir fra 2018 til 2019.

Innlevert på gjenvinningsstasjonen

På gjenvinningsstasjonen leveres det aller mest trevirke, men også mye restavfall og hageavfall. 

Besøk på gjenvinningsstasjonen

Besøkstallene på våre gjenvinningsstasjoner fortsetter å stige. I 2019 ble det registrert over 313 000 besøk. Toppmånedene er mai og juli, mens det er færrest besøkende i februar.

Besøk i 2019

Akkumulert 2017 – 268 180 besøk / Akkumulert 2018 – 305 028 besøk / Akkumulert 2019 –  313 078 besøk

Kan vi sortere bedre?

Alle renovasjonsselskap i Norge gjør jevnlige sorteringsanalyser av avfallet sitt for å finne ut hvor flinke innbyggerne er til å sortere, og hvor eventuelle utfordringer ligger. En sorteringsanalyse kan gi gode innspill til hva en bør fokusere på i informasjonen ut til innbyggerne, hva en kan gjøre for å tilrettelegge ordningene bedre og hvordan de eksisterende ordningene faktisk fungerer.

Høsten 2019 gjorde Innherred Renovasjon en sorteringsanalyse av restavfall og glassog metallemballasje. Analysen av restavfallet viser at det er stort potensial for å få mer avfall til materialgjenvinning. Det restavfallet som IR henter hjemme hos innbyggerne, består av kun 44 % reelt restavfall. Resten er avfall som kunne vært sortert ut i en annen beholder, levert på en gjenvinningsstasjon eller faktisk blitt spist. Slik ser en gjennomsnittlig restavfallsdunk ut hos en abonnent hos Innherred Renovasjon: 

 

Dette ser jo ikke så bra ut, men det er likevel bedre enn det nasjonale gjennomsnittet. «Den norske restavfallsposen» består kun av 1/3 restavfall:

 

At så mye matavfall kastes i restavfallet er synd og litt overraskende. Innherred Renovasjons abonnenter har sortert matavfall i egen beholder i 25 år, og matavfallet som sorteres ut behandles på en høyteknologisk og miljøriktig måte i Ecopro. Sammenlignet med resten av landet er likevel andelen mat i restavfallet relativt lav hos IR. Flere andre rapporterer om 30-40 %.

Matsvinn

Sorteringsanalysen viste at det meste av det matavfallet som lå i restavfallet var såkalt matsvinn –altså mat som kunne vært spist. Dette kan være interessant å sammenligne med en sorteringsanalyse av matavfallsbeholderen. Dette er ikke gjort hos IR det siste tiåret, men tendenser fra andre selskap viser at det er en større andel matsvinn i restavfallsbeholderen enn i matavfallsbeholderen.

Materialgjenvinningsgrad

I 2018 ble EUs nye rammedirektiv for avfall vedtatt, sammen med en større «pakke» for overgangen til en sirkulær økonomi. Dette er et rammeverk som Norge også må følge. I denne avfallspakken ligger det ambisiøse mål for materialgjenvinning av husholdningsavfall, og IR har siden den gang jobbet med ulike tiltak som kan hjelpe oss å nå disse målene:

 

EUs kommende materialgjenvinningskrav som Norge må følge:

2020

2025

2030

2035

Husholdningsavfall og lignende

50 %

55 %

60 %

65 %

All emballasje

60 %

70 %

Plastemballasje

50 %

55 %


Innherred Renovasjon hadde allerede et meget godt utgangspunkt, der vi de siste årene har ligget på 48-50 % materialgjenvinning. For 2019 er den samlede materialgjenvinningsgraden utregnet til 51 %. Dermed har vi allerede nådd 2020-målet, men for å øke ytterligere må det gjøres mange tiltak. Det som virkelig kan gjøre et utsalg, er om mer trevirke nå kan gå til materialgjenvinning. Trevirke er den avfallsmengden det leveres nest mest av totalt, og det vil derfor bety mye om en større andel av dette kan gjenvinnes til nytt trevirke i stedet for bli energiutnyttet (benyttet til brensel).

I tillegg ser vi at vi har fått en økt mengde utsortert glass- og metallemballasje nå som husholdningene har fått en egen dunk for dette hjemme, og med økt kildesortering for hytter og fritidsboliger kan vi få mer materialgjenvinning av hytteavfallet.

Andre tiltak som kan bidra, er bedre kontroll og veiledning på gjenvinningsstasjonene, slik at minst mulig kastes som restavfall. God og relevant informasjon til befolkningen om kildesortering er også et viktig satsningsområde for å bedre materialgjenvinningen.

 

Avfall mottatt til IRs behandlingsavdeling 2019

Innherred Renovasjon behandlingsavdeling tok i mot totalt 46 327 tonn avfall i 2019. Dette består av både innsamlet og innlevert husholdningsavfall fra Innherred Renovasjons abonnenter, husholdningsavfall fra gjenvinningsstasjoner hos andre renovasjonsselskap, og en stor andel næringsavfall. Grafen viser mengde og behandlingsmetode for avfallet. 

Avfallsmengder i 2019

Totalmengder husholdningsavfall: 48 396 tonn

Levert på gjenvinningsstasjon: 27 581 tonn

Innsamlet hjemme og på returpunkt: 20 815 tonn

Totalmengder næringsavfall: 31 878 tonn

vår visjon: itjnå e søppel!

Våre verdier: Åpen, effektiv og engasjert. Vår forretningsidé: Innherred Renovasjon skal tilby innbyggerne effektive renovasjonstjenester med høyt servicenivå. Med fremtidsrettet teknologi, kompetanse og miljøfokus løser vi eierkommunenes oppgaver innenfor avfallsbehandling, gjenvinning og ombruk.

kontakt oss

telefon

74028840

e-post

post@ir.nt.no

web

ir.nt.no