Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /customers/1/2/1/wowannonse.no/httpd.www/ir2019/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 2442 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /customers/1/2/1/wowannonse.no/httpd.www/ir2019/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php:2442) in /customers/1/2/1/wowannonse.no/httpd.www/ir2019/wp-content/plugins/onecom-vcache/vcaching.php on line 595 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /customers/1/2/1/wowannonse.no/httpd.www/ir2019/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php:2442) in /customers/1/2/1/wowannonse.no/httpd.www/ir2019/wp-content/plugins/onecom-vcache/vcaching.php on line 603 Årsmelding 2018 | IR Årsmelding

Årsmelding 2018

Innherred Renovasjon
Årsberetning og regnskap 2018

I år presenterer vi årsmeldingen digitalt.
Du kan lese den på nett, brett og mobil.

Kommuner i
innherred renovasjon

Stjørdal Kommune

Areal 938 km²
Innbyggere 24028
Abonnenter 9196
Hytteab. 988

Verdal kommune

Areal 1548 km²
Innbyggere 14933
Abonnenter 6176

Levanger Kommune

Areal 645 km²
Innbyggere 20254
Abonnenter 8037
Hytteab. 2276

Frosta Kommune

Areal 76 km²
Innbyggere 2632
Abonnenter 1029
Hytteab. 1285

Indre Fosen Kommune (kun Leksvik)

Areal 430 km²
Innbyggere 3480
Abonnenter 1408
Hytteab. 803

Selbu Kommune

Areal 1234 km²
Innbyggere 4088
Abonnenter 1612
Hytteab. 1703

Malvik kommune

Areal 168 km²
Innbyggere 14040
Abonnenter 4843
Hytteab. 368

Meråker Kommune

Areal 1273 km²
Innbyggere 2432
Abonnenter 1150
Hytteab. 1235

Tydal Kommune

Areal 1329 km²
Innbyggere 794
Abonnenter 376
Hytteab. 1595

Inderøy Kommune

Areal 366 km²
Innbyggere 6804
Abonnenter 2592
Hytteab. 902

Totalt:

Folketall: 93485 / Areal: 8009 / Husholdningsabonnenter: 36419 / Hytte/fritidsabonnenter: 11155

Kilde: Statistisk sentralbyrå, Statens kartverk, IR
Pr 1. januar 2019. * Leksvik: pr 1. januar 2017

Innherred Renovasjon ledende på materialgjenvinning

Gjennom 25 år med dagens kildesorteringsløsninger har Innherred Renovasjon løftet store deler av sin avfallsmengde høyt opp i avfallshierarkiet. I 2018 gikk 47 % av avfallet til materialgjenvinning. Vi ønsker også å satse mer på ombruk og avfallsreduksjon.

Avfallshierarkiet eller avfallspyramiden er et begrep i norsk avfallspolitikk og EUs rammedirektiv for avfall og beskriver prioriteringer i avfallspolitikken. Politikken knyttet til begrepet går ut på å behandle avfall så nær toppen av hierarkiet som mulig.  

avfallsmengder

I 2018 samlet vi inn og tok i mot ca 48 000 tonn avfall fra husholdningene gjennom våre hente- og bringeordninger. Denne grafen viser fordelingene mellom hvor mye som er hentet (innsamling) og hvor mye som er levert av abonnentene selv på våre gjenvinningsstasjoner 2015-2018:

Ambisiøse EU-mål

Norge må følge EUs avfallsdirektiver, med ambisiøse mål for materialgjenvinningsgrad fram mot 2035. Målet for 2020 er 50 %, noe IR snart har nådd, mens det er 55 % innen 2025, 60 % innen 2030 og 65 % innen 2035. For å nå dette må det til mange tiltak, også hos Innherred Renovasjon.
I 2018 ble det jobbet med flere slike tiltak, blant annet kildesortering for hytterenovasjon og innsamling av glass- og metallemballasje hjemme hos husholdningene.
Direktør Geir Tore Leira forteller:

   Ombruk og avfallsreduksjon

   Innherred Renovasjons to bruktbutikker er fortsatt et svært populært tilbud som gjør at mange kasserte gjenstander unngår å bli avfall men i stedet får nytt liv hos nye eiere. Hvert år går nærmere 130 tonn inn og ut av våre bruktbutikker, om omsetningen holder seg høy.  

   Varene som selges i butikkene blir i stor grad levert inn direkte av kundene selv, men noe hentes også ut fra containere på gjenvinningsstasjoner etter at de har blitt kastet.  

   Butikkene har dedikerte ansatte med genuin interesse for gjenbruk/ombruk, og følger med på trender i samfunnet. Sesonger og høytider følges også opp, med seksjoner i butikkene for julevarer, påskepynt og Vømmølklær i forbindelse med Vømmølfestivalen på Verdal.  

   Gjennom hele året samler butikkene opp sesongvarer som settes ut når det nærmer seg høytider. Før jul 2018 ble det satt omsetningsrekord den dagen Bruktbo Levanger åpnet sin “julebutikk” i november. På forhånd var det gjort god markedsføring av julebutikken gjennom sosiale medier, og rett før åpningstid sto det ca 40 personer utenfor og ventet på å komme inn. I løpet av dagen ble det solgt 1300 små og store gjenstander fordelt på 204 kunder. Hver kunde dro altså i snitt med seg 6,3 varer hjem og handlet for ca 140 kroner hver.  

   Følg Bruktbo på facebook og instagram. 

   Avfallsreduksjon

   Avfallsreduksjon er et tema som alltid trekkes frem i vårt holdningsskapende arbeid. Hvert år har vi besøk av en god del skoleklasser, barnehager, innvandrere fra norskkurs og andre grupper som er interessert i å se våre anlegg og lære mer om avfall og gjenvinning. I mye større grad enn før ligger fokuset på forbruk og hva den enkelte kan gjøre for å redusere dette og dermed også avfallsmengden. Når de besøker oss og ser de store mengdene av ulike typer avfall som kommer inn på våre gjenvinningsstasjoner og anlegg, får de fleste en liten vekker rundt eget forbruk.  

   fordeling av avfall levert på gjenvinningsstasjoner

   Grafen til venstre viser avfallsmengder i tonn, mens grafen til høyre viser prosentvis fordeling av avfallsmengdene etter behandlingsmåte/avfallstype.

   UTVALGTE AVFALLSTYPER LEVERT PÅ GJENVINNINGSSTASJONER

   2015 – 2018

   besøkstall

   Grafen under viser utviklingen av antall besøkende på gjenvinningsstasjonene fra 2013 – 2018. 

   JORDFABRIKKEN

   I 2018 gikk Innherred Renovasjon sammen med Felleskjøpets datterselskap Nordic Garden AS og Ecopro om å etablere produksjon av torvfrie jordprodukter basert på blant annet hageavfall fra Innherred Renovasjon. Prosjektet fikk støtte fra Innovasjon Norge, og i løpet av 2018 ble det bygget opp et pilotanlegg med trommelkompostering som ble åpnet i mars 2019.  

   Målet er å lage torvfrie produkter av norske resirkulerte råvarer og inkludere disse i en verdiøkende sirkulær økonomi.  

   Produktet som produseres ved det nye anlegget, består av kompost fra hage, kornavrens og rester av cellulosemasse. Ambisjonen med produksjonen er å finne frem til et produkt som er godt nok til å bruke i hagen. Vi ønsker å finne et alternativ til torvbasert jord for den norske hageentusiasten, og målsettingen er at disse nye produktene vil være ute på markedet allerede i 2019.  

   Gevinst for både klima og sirkulær økonomi 

   Ved å ta fram nye produksjonsmetoder, bruke norske råvarer og utnytte tilgjengelig kompetanse i Trøndelag, vil dette prosjektet være med på å redusere Co2-utslippene og dermed bidra til at vi kan nå klimamålene som er satt i Parisavtalen. Produksjonen av torv slipper i dag ut CO2 og metan, og klima- og miljøvernminister Ola Elvestuen erklærte i fjor høst at torv slik det produseres i dag skal utfases innen 2025. 

   I tillegg vil det i en torvfri produksjon bli en mulighet til å utnytte råvarer som til nå har vært vanskelig å finne en anvendelse for, som hageavfall, slam og kornavrens.  

   bytte av underleverandør for innsamling

   Høsten 2017 oppsto det en del samarbeidsproblemer mellom IR og vår underleverandør på innsamling fra husholdningene. Selskapet slet med å gjennomføre oppdraget uten å tape penger, og begynte å stille nye krav til IR om bl.a. veistandard og nektet å kjøre enkelte renovasjonsruter. Dette eskalerte etter hvert til en konflikt rundt forståelsen av kontrakten, og ved juletider var partene langt fra hverandre. Det var også tydelig at selskapet hadde problemer med egen organisering. Sykmeldinger og manglende beredskap i jula førte til store forsinkelser i avfallstømmingen, og en enorm økning av kundeklager. Media tok selvsagt også tak i saken og IRs omdømme ble kraftig svekket. 

   Konflikten endte med forhandlinger i januar 2018 der Innherred Renovasjon og underleverandøren ble enige om å avvikle kontrakten. Innherred Renovasjon fikk da ansvaret for renovasjonsrutene i de berørte kommunene. 

   Etter dette startet en hektisk tid for Innherred Renovasjon. I løpet av tre og en halv uke skulle vi ha på plass et nytt system for innsamling hos 12000 husstander. Imidlertid var det allerede startet en prosess sammen med Midtre Namdal Avfallsselskap og HAMOS for å etablere et felles transportselskap. 10. januar ble derfor selskapet ReTrans Midt AS stiftet. Selskapet skal drive innsamling av husholdningsavfall for sine eiere, og er underlagt selvkostprinsippet. En slik kontrakt faller inn under unntaket i Anskaffelsesforskriften § 3-1 om utvidet egenregi. Jf. Forvaltningsloven §3-1 – 3-2. 

   ReTrans Midt AS overtok dermed Returs kontrakt med IR fra 5. februar, og måtte få på plass følgende: 

   • 6 renovasjonsbiler 
   • 10 renovatører 
   • Oppstillingsplasser for biler og garderobe/oppmøtested for mannskap 
   • Formell stiftelse av selskapet med etablering av styre og daglig leder 
   • Etablere tariffområde og få på plass ansettelseskontrakter  
   • Opplæring av renovatører 

   I en slik prosess så vi hvor viktig det er å inneha kompetanse i egen bedrift. Etter en fantastisk innsats av hele organisasjonen var alt på plass fredag 2. februar. Vi skaffet biler som ikke var eldre enn 18 måneder, og hadde 10 ansatte som møtte til opplæring fredag og lørdag. Mandag 5. februar rullet det nye selskapet ut med sine biler og startet innsamlingen av avfall hos IRs abonnenter. Dette viser at et offentlig selskap i høyeste grad er både omstillingsdyktig og innovativt når det kreves.  

   Med etableringen og organiseringen av ReTrans Midt AS har vi valgt det man mener er den beste løsningen, og etter et års drift kan vi si at vi har klart å sikre mye av det som var målene ved oppstart: 

   • En mer stabil tjeneste for abonnentene og økt service fra renovatørene 
   • Bedre samarbeid mellom innsamler og kundesenter 
   • Bedre arbeidsvilkår for ansatte  

   Etableringen og samarbeidet med de to andre eierselskapene gir også stordriftsfordeler med innkjøp av utstyr og enda høyere utnyttelse av eksisterende logistikk i morselskapene, og rom for innovasjon sammen med utstyrsleverandører – selskapet innehar ca 20 biler i løpet av 2018.  

   I dag fungerer renovasjonsrutene med ReTrans og IRs egne biler og sjåfører slik vi ønsker det, med god kontakt mellom drift og kundesenter. Tjenesten er stabil og med mye mindre klager og avvik.  

   innsamlet fra husholdninger

   I grafen under ser du avfallsmengde i tonn fra husholdninger i perioden 2015 – 2018. 

   Enormt engasjement rundt marin forsøpling

   2018 ble et rekordår for strandryddeaksjoner langs Norges kyst. På nasjonalt nivå ble det registrert tre ganger så mange frivillige ryddere som i 2017, og det var også tydelig merkbart i Innherred Renovasjons kommuner. Som i 2016 og 2017 fikk vi også i 2018 midler fra Miljødirektoratet til en felles strandryddeaksjon i Midt-Norge, denne gangen sammen med 10 andre renovasjonsselskap i regionen. Dermed kunne vi gå ut i 82 kommuner i 4 fylker å si det samme: Hjelp oss å holde Midt-Norge rent! Hvis du rydder, henter vi avfallet!

   25 000 km kystlinje medregnet både fastland og øyer i området
   600 000 innbyggere i området
   82 kommuner i 4 fylker
   11 renovasjonsselskap
   2016: 110 tonn innsamlet avfall (44 kommuner)
   2017: 230 tonn innsamlet avfall (72 kommuner)
   2018: 486 tonn innsamlet avfall (82 kommuner)

   I løpet av året kom flere og flere andre aktører på banen for å oppfordre til dugnadsinnsats for havet. Sparebank1 SMN, Coop, finn.no, Sjømatnæringen samt mange mindre organisasjoner ville alle være med å bidra. I utgangspunktet veldig positivt, men det skapte også noen utfordringer for oss renovasjonsselskap. Det ble vanskelig å holde oversikt over mengdene, over planlagte aksjoner og hvem som skulle levere avfall hvor. Noen av aktørene opererte også med en «panteordning» slik at rydderne fikk betaling pr sekk de samlet inn, det ødelegger litt for dugnadstankegangen bak strandryddeaksjoner.
   Tidlig ble det også tydelig at vi kom til å få inn mye større mengder enn budsjettert, og det var ikke mulig å få mer penger fra Miljødirektoratet. Dermed ble enkelte av de 11 renovasjonsselskapene nødt til å bruke midler fra sin ordinære virksomhet til å dekke transport og behandling av strandavfallet, noe vi egentlig ikke har lov til.
   Innherred Renovasjon hentet og tok imot totalt 25 tonn marint avfall gjennom de ulike strandryddeaksjonene. Det var 5 tonn mer enn forventet på forhånd, men utgjorde ikke et økonomisk problem for oss.
   Selv om det ble en del ekstra arbeid, er det bare å applaudere alle frivillige som gikk ut og samlet avfall og som fortsatt gjør det. Skoler, velforeninger, familier, politiske partier, båthavner, forbund og klubber har gitt et viktig bidrag for at hav, strender, elver, bekker, sjøer og vann holdes fritt for søppel. Tusen takk!

   SNART FÅR DU HENTET MER AVFALL HJEMME 

   I 2018 la vi planene for utrulling av en ny avfallsbeholder til husholdningene
   – for emballasje av glass og metall.

   Dette blir den 4. dunken for vanlige husholdninger, som nå altså vil få hentet matavfall, restavfall, papp/papir, plastemballasje og glass- og metallemballasje hjemme. Flere og flere renovasjonsselskap i landet har gjort det samme, og erfaringene er positive. Mer avfall sorteres ut, og innbyggerne opplever dette som økt service. 

   Innherred Renovasjon har de siste to årene hatt et prøveprosjekt i Stjørdal kommune der 450 husstander allerede har tatt i bruk dunken og fått hentet glass- og metallemballasje hjemme. Disse husstandene har sortert ut 34 % mer glass- og metallemballasje enn i områder der man ikke har egen dunk og i stedet må levere glass- og metallemballasje på returpunkter. 

   Mer sortering gir flere gjenvunne produkter og vi får utnyttet mer av ressursene i avfallet. EUs kommende materialgjenvinningskrav som også Norge må følge sier at innen 2030 skal 70 % av all emballasje gjenvinnes til nye produkter. For alt husholdningsavfall totalt er kravet 65 % materialgjenvinning innen 2035. Skal vi klare dette må vi gjøre det enklere for folk å sortere, og det vil de oppleve at det blir med egen dunk hjemme 

   I tillegg opplever brukerne dette som bedre service fra renovasjonsselskapet. Deltakerne i prøveprosjektet er fornøyde med ordningen og ønsker at den fortsetter. De ønsker seg ikke tilbake til å måtte bringe avfallet selv til returpunkter.  

   Kun emballasje 

   I den nye beholderen skal det kastes emballasje av glass og metall, for eksempel syltetøyglass, hermetikkbokser, aluminiumsformer og –folie, flasker og bokser av glass og metall. Glass og metall som ikke er emballasje, som f.eks. porselen, drikkeglass, stekepanner eller redskaper av glass og metall, skal derimot ikke i denne beholderen 

   Utrulling i hele 2019 

   Målet er å være ferdig med utdeling av dunker i alle kommuner i løpet av 2019. Vi starter i de sørligste kommunene (Stjørdal, Malvik, Selbu, Tydal, Meråker, Frosta) før sommerferien, før vi fortsetter med Verdal, Levanger og Inderøy høsten 2019. 

   Husstander som er tilknyttet nedgravde og bunntømte fellescontainere skal også få et tilbud, men dette vil komme senere i 2019. Vi jobber med å teste ut en containertype som er todelt, slik at en ikke behøver å sette ut flere containere selv om det kommer en ny avfallstype. 

   FAKTA 

   • Dunken som tas i bruk, har en liten luke på toppen. Selve hovedlokket vil være låst med en såkalt gravitasjonslås, som kun åpnes ved tømming.
   • Dunken vil i tømmes hver 10. uke i første omgang. Erfaringen fra prøveprosjektet samt andre steder i Norge viser at dette er ofte nok.
   • Dagens returpunkter for glass- og metallemballasje vil bli stående fram til alle har fått egen dunk og tømmefrekvensen er etablert. Men etter dette vil slike returpunkter fjernes.

   hytterenovasjon

   Når det blir lagt til rette for det så kildesorterer hyttefolket gjerne på hytta. Det er inntrykket Innherred Renovasjon sitter med etter at flere og flere returpunkt er oppgradert til ny sorteringsstandard. 

   Innherred Renovasjon har i lengre tid jobbet med å oppgradere og omorganisere tilbudet for sine hytte- og fritidsabonnenter. I 2018 begynte vi å se resultatene av arbeidet.  

   Flere returpunkt har fått en ansiktsløftning med levegger, nye containere og bedre areal. Og viktigst av alt – containere for flere typer avfall slik at abonnentene kan levere kildesortert avfall.  

   Selv om hytterenovasjonsordningen har møtt motstand enkelte steder, viser det seg at hyttefolket både ønsker og evner å sortere avfallet sitt.  

   I 2018 fikk vi bl.a. på plass en hytterenovasjonsordning for hele Levanger kommune, med en del helt nye returpunkt.  

   – På våre nye returpunkt er avfallet meget bra sortert og det gjør at vi kan sende det til materialgjenvinning og dermed få det tilbake i kretsløpet, sier Geir Tore Leira, direktør hos Innherred Renovasjon. – Om alle hytteeiere sorterer avfallet sitt, vil vi sammen være i stand til å møte framtidens krav til materialgjenvinning, sier han og viser til EUs avfallsregelverk som forplikter Norge til å øke materialgjenvinningen av husholdningsavfall til 65 prosent i 2035. 

   Ettersom flere containere og bedre adkomst krever mer areal og gode grunnforhold, er det behov for å sentralisere returpunktene mer enn før. En del mindre returpunkt har derfor blitt fjernet eller flyttet til bedre egnede steder. Det jobbes fortsatt grundig med prosessene, og derfor vil det ta en stund før alle returpunkt er på plass og har tilbud om kildesortering. Men erfaringene fra de nye og oppgraderte returpunktene er at dette er godt mottatt blant hytteeierne.  

    Selskaper der Innherred Renovasjon har eierandeler

    Trøndelag Gjenvinning AS – Eierandel 50 % 
    Eierselskap til Isak D. Westgaard AS (renovasjonsbedrift lokalisert i Stjørdal)  

    ReTrans Midt AS – Eierandel 33,3%
    Driver innsamling og transport av husholdningsavfall og næringsavfall fra kommunene som har eierskap direkte eller indirekte i selskapet. Eies av HAMOS Forvaltning IKS, Innherred Renovasjon IKS og Midtre Namdal Avfallsselskap IKS  

    Jordfabrikken AS – Eierandel 40%
    Samarbeidsprosjekt med Ecopro AS og Nordic Garden AS, med formål å oppnå en miljømessig god utnyttelse av hageavfall, kvist og greiner til produksjon av jord i forbrukerpakninger. 

    Ecopro AS – Eierandel 28,21 % 
    Høyteknologisk anlegg som behandler kildesortert matavfall og slam fra eierne på en fremtidsrettet og miljømessig forsvarlig måte. 


    Miljøpartnerne – Eierandel: 16,4 % 
    Selskap som samordner salg og markedsføring av avfallstjenestene i dekningsområdet (Midt-Norge), og koordinerer felles avtaler, prosjekt og opplæring.  

    Rekom as – Eierandel: 3,5 % 
    Landsdekkende salgsorganisasjon for utsorterte fraksjoner. 

     

     

    innherred renovasjon – styret

    Per Kosberg

    Per Kosberg

    STYRETS LEDER

    Inger Smågård

    Inger Smågård

    STYREMEDLEM

    Ole Tronstad

    Ole Tronstad

    NESTLEDER

    Therese Troset Engan

    Therese Troset Engan

    STYREMEDLEM

    Knut Røflo

    Knut Røflo

    STYREMEDLEM

    Berit Johansen

    Berit Johansen

    STYREMEDLEM

    Unni Moslet

    Unni Moslet

    STYREMEDLEM

    Eva M. Juliussen Lien

    Eva M. Juliussen Lien

    VARAMEDLEM

    retura ir – styret

    Geir Tore Leira

    STYRETS LEDER

    Una Dahlen-Kvalvaag

    NESTLEDER

    Christina Madsen

    STYREMEDLEM

    Arve Staberg

    STYREMEDLEM / ansattes rep.

    Olav Norberg

    STYREMEDLEM

    representantskapet 2015-2019

    Malvik:
    Ingrid Aune
    Knut Harald Svisdahl
    Per Walseth

    Levanger:
    Robert Svarva
    Kaja Skårdal Hegstad
    Per Olav Gilstad

    Leksvik:
    Steinar Saghaug

    Stjørdal:
    Hjørdis Thyholt
    Rune Larsen
    Per Moen

    Inderøy:
    Ida Stuberg
    Bjarne Kvistad

    Frosta:
    Trine Haug

    Selbu:
    Ole Morten Balstad
    Per Røsseth

    Meråker:
    Kari Anita Furunes

    Verdal:
    Bjørn Iversen
    Ingolv Bengtsen
    Marit Voll

    Tydal:
    Ole Bjarne Østby

    årsberetning 2018

     

     

    1. Innherred Renovasjon IKS – virksomhet
     

    Innherred Renovasjon IKS er renovasjonsselskapet for 10 kommuner i Trøndelag. Selskapets formål er å løse eierkommunenes oppgaver innenfor avfallsbehandling, gjenvinning og ombruk.  

    Innherred Renovasjon IKS skal tilby innbyggerne effektive renovasjonstjenester med høyt servicenivå. Selskapet står også for innkreving av renovasjonsgebyret på vegne av eierkommunene. 

    Innherred Renovasjon IKS har ansvar for husholdningsavfallet til 93485 innbyggere (36.500 abonnement), renovasjon for 11 100 fritidsboliger/hytter, og slaminnsamling i kommunene Levanger, Verdal, Inderøy, Malvik, Selbu, Meråker, Tydal og Frosta. 

    I tillegg har selskapet et behandlingsanlegg som sorterer og behandler avfall både fra husholdning og næringsliv, og et regionalt deponi.  

    Selskapets hovedkontor er lokalisert på Ørin i Verdal Kommune.  

    I Skjørdalen i Verdal kommune ligger vårt deponi. På Mule i Levanger kommune har vi et behandlingsanlegg der avfall sorteres og kvalitetssikres for videre transport. I tillegg har Innherred Renovasjon IKS gjenvinningsstasjoner i alle 10 deltagerkommunene, samt bruktbutikker i Levanger og Stjørdal. 

    Innherred Renovasjon IKS ble etablert i 1985. Selskapet har helt fra starten av vært en innovativ aktør i bransjen og en pådriver for å utvikle bransjen i retning mot materialgjenvinning og ombruk. Innherred Renovasjon IKS er et av de ledende avfallsselskap i Norge, og selskapets visjon er «Itjnå e søppel». 

    Innherred Renovasjon IKS er et konsern som består av morselskapet Innherred Renovasjon IKS, og det heleide datterselskapet Retura IR AS. Retura IR AS er ansvarlig for avfallsbehandling knyttet til næringslivet. Innherred Renovasjon IKS har inngått avtaler med datterselskapet Retura IR AS, i tråd med gjeldende regelverk, på de berøringspunkter som er felles.  

    Innherred Renovasjon IKS er deleier i flere selskap hvorav selskapene Ecopro AS Trøndelag Gjenvinning AS, Jordfabrikken AS, Røros Container og Miljø AS og  ReTrans Midt AS er tilknyttede selskap (selskap hvor eierandelen er mellom 20 og 50 %). I konsernregnskapet inkluderes både heleide datterselskap og tilknyttede selskap.  Nytt i 2018 er deleierskap i Jordfabrikken AS, og ReTrans Midt AS, samt Retura IR AS sin andel av Røros Container og Miljø AS.                                                                                                               

    Morselskapet Innherred Renovasjon IKS forvalter eierkommunenes ansvar vedrørende husholdningsrenovasjon og septikinnsamling, og skal gi innbyggerne i kommunene best mulig tjenester. Dette innebærer også at vi kjøper tjenester som er nødvendig, og følger opp avtaler knyttet til dette.  

    Driftsåret 2018 fikk en krevende start. I januar ble det klart at selskapets leverandør av transport og innsamlingstjenester ønsket å avvikle kontrakten med Innherred Renovasjon IKS. Denne avgjørelsen kom etter en lengre periode med utfordringer knyttet til innsamling av avfall fra abonnentene. 

    Innherred Renovasjon IKS vedtok å stifte et nytt selskap, ReTrans Midt AS, sammen med Midtre Namdal Avfallsselskap IKS og HAMOS IKS. Selskapet ble tildelt utvidet egenregi på innsamling av husholdningsavfall, og har som målsetting å sikre innbyggerne i eierkommunene en stabil og god tjeneste. Ved årets slutt kan vi konstatere at beslutningen om å etablere ReTrans Midt AS var riktig. 

    Styret besluttet også i 2018 å etablerere selskapet Jordfabrikken AS, sammen med Nordic Garden AS (datterselskap av Felleskjøpet Agri) og Ecopro AS. Målet er å oppnå en miljømessig god utnyttelse av hageavfall, kvist og greiner til produksjon av jord i forbrukerpakninger. Dette er fraksjoner som i dag utgjør en stor andel av mengdene som samles inn. Etablering av produksjonslinje ble gjennomført i 2018, utviklingsarbeidet ble innvilget støtte fra Innovasjon Norge. 

    I Inderøy kommune etablerte Innherred renovasjon IKS i 2018 en ny og moderne gjenvinningsstasjon for både innbyggere og hyttefolk.  

    Innherred Renovasjon IKS har i dag nær 50 % materialgjenvinning og ombruk, og har svært gode forutsetninger for å nå EUs målsatte materialgjenvinningsgrad. 

    2. Arbeidsmiljø, skader og ulykker


    Det totale sykefraværet for konsernet var i 2018 7,2 % (7,1 %). Morselskapet hadde et sykefravær på 7,3 % (7,3 %), der langtidsfravær utgjør 5,5 % (4,6 %). 

    Datterselskapet Retura IR AS har et samlet sykefravær på 6,7 % (5,9 %), der langtidsfravær utgjør 5,7 % (5,9 %).  

    Konsernet har som mål å ha et sykefravær som ikke overstiger 5 % 

    Årets fravær kan ikke tilskrives arbeidsmiljømessige forhold.

    Innherred Renovasjon IKS arbeider aktivt med helse, miljø og sikkerhet. Konsernet har avtale med Agenda HMS SA om bedriftshelsetjeneste. Både mor- og datterselskap er IA-bedrifter.

    Det er registrert 5 personskader i konsernet hvorav 3 med fravær i 2018. Skadene er alle registrert i morselskapet.  

    3. Likestilling og diskriminering 

    I selskapet er det ved utgangen av 2018 ansatt 53 menn (47,4 årsverk) og 22 kvinner (21 årsverk). Konsernet har totalt 91 ansatte (83,9 årsverk), 66 (59,9 årsverk) menn og 25 (24 årsverk) kvinner. 

    Innherred Renovasjon IKS er opptatt av at våre medarbeidere skal representere et mangfold i alder, kjønn og kulturell bakgrunn. 

    I konsernledelsen er det 2 menn og 2 kvinner. Styret for Innherred Renovasjon IKS har 7 medlemmer, 4 kvinner og 3 menn 

    Innherred Renovasjon IKS er godkjent lærlingebedrift. I 2018 har selskapet 3 lærlinger, en kvinne og to menn.

    Som IA-bedrift har vi fokus på å tilrettelegge arbeidsplasser for personer som ellers kan ha vanskeligheter med å få innpass i arbeidslivet. Selskapet har gode erfaringer med dette og har i dag flere fast ansatte som tidligere hadde utfordringer med å komme inn på arbeidsmarkedet.

     

    4. Ytre miljø – miljøarbeid                                                                             

    Selskapet har ansvar for innsamling av husholdningsavfall i eierkommunene, drift av 10 gjenvinningsstasjoner og flere andre egne anlegg. Disse aktivitetene kan påvirke miljøet. Innherred Renovasjon IKS arbeider bevisst med at all virksomhet skal skje med minimale belastninger på det ytre miljø og med høy kvalitet.

    For selskapets deponi foreligger det et etterdriftsansvar, og selskapet avsetter årlig midler for å dekke fremtidige kostnader med deponiet. 

    I forbindelse med kjøp av tjenester stilles det strenge krav til de parter Innherred Renovasjon IKS inngår avtale med.  Selskapet er sertifisert etter miljøstandarden NS-EN ISO 14001, siste gang resertifisert i juli 2018. Det foretas årlig revisjon.

                                                      

    5. Framtidsutsikter 

    Avfallspolitikken har de siste årene endret seg og tatt viktige steg fra en lineær økonomi til sirkulærøkonomi.  Bransjen står foran store endringer i årene som kommer for å bidra til utnyttelse av ressurser gjennom gjenbruk og materialgjenvinning.  

    Innherred Renovasjon IKS har i 2018 jobbet aktivt med innføring av kildesortering på hytte- og fritidseiendommer. I løpet av de to neste årene vil dette være på plass i alle deltakerkommuner. 

    For å oppnå fremtidige materialgjenvinningsmål i tråd med norsk avfallspolitikk, vedtok styret i 2018 vedtak om innføring av henteordning for emballasje av glass og metall. Gjennomføring av dette vil få høy prioritet i 2019. 

    Styret har fokus på at gebyrkostnadene for innbyggerne skal holdes så lave som mulig. Samtidig ser vi at det er nødvendig å gjøre investeringer og å utvikle tjenestene videre for å oppnå miljømål. 

    Styret er opptatt av å hente ut mulige gevinster som kan oppnås gjennom samarbeid med andre. 

    Selskapet deltar i flere samarbeidsprosjekt blant renovasjonsselskapene i Trøndelag, bla om eventuell etablering av et ettersorteringsanlegg for restavfall i Midt-Norge 

    Selv om det ikke har vært modent for beslutningsvedtak i 2018, jobbes det fremdeles for dette gjennom deltagelse i selskapet Sesam Ressurs AS.  

    Arbeidet med regional avfallsstrategi, og arbeidet med en overordnet enhetlig bransjestandard i Midt-Norge har vært sentralt i 2018 og vil fortsatt å ha stort fokus i årene fremover gjennom SeSammen-samarbeidet. 

    Årsregnskapet gir etter styrets mening et rettvisende bilde av resultat og utvikling av foretakets virksomhet og dets stilling pr 31.12.2018.  

    Styret bekrefter at forutsetning om fortsatt drift er til stede og lagt til grunn ved utarbeidelse av regnskapet. Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som er av betydning ved bedømmelse av selskapets stilling. 

     

     

    6Finansiell risiko, markedsrisiko, kredittrisiko og likviditetsrisiko    

    Selskapet har utarbeidet et eget økonomireglement for følgende forvaltningstyper: 

    1) Plassering og forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål. Ved slik forvaltning skal det legges spesielt stor vekt på lav finansiell risiko og høy likviditet. 

    2) Forvaltning av gjeldsporteføljen og øvrige finansieringsavtaler, herunder også metoder og rutiner ved opptak av lån. 

    3) Plassering av langsiktige finansielle aktiva som forvaltes atskilt fra midler beregnet for driftsformål, herunder etterdriftsansvar for deponi. 

    Innherred Renovasjon IKS driver i henhold til regelverket til selvkost for behandling av husholdningsavfall. Aktiviteten er lovregulert slik at selskapet har enerett på å utføre disse tjenestene. Dermed er det ingen markeds og finansiell risiko. Lån blir tatt opp innenfor rammen av lånegarantier fra medlemskommunene og lånene gis til samme vilkår som kommunene har 

    Sammen med en solid egenkapital er det god likviditet i selskapet, noe som selskapet forventer vil bli opprettholdt. 

     

     

     7Samfunnsansvar 

    Innherred Renovasjon IKS sin hovedoppgave er å ivareta deltagerkommunenes oppgaver innenfor avfallsbehandling, gjenvinning og ombruk.  

    Dette innebærer at selskapet har som mål å levere godt innenfor miljømål, effektivitetsmål, borgertilfredshet, medarbeidertilfredshet og nytekning. 

    Innherred Renovasjon IKS har i alle år hatt fokus på materialgjenvinning. EU har i sin reviderte avfallspolitikk flyttet fokus fra energiutnyttelse til materialgjenvinning. Innherred Renovasjon har posisjonert seg ved ulike tiltak knyttet til kildesortering slik at selskapet stadfester seg som ledende avfallsaktør. 

    I 2018 er det gjennomført strategiske diskusjoner som konkluderer med at selskapet fortsatt skal ta en offensiv rolle og bidra til innovasjon innenfor sirkulærøkonomi. 

     

     

    8Resultatdisponering  

    Innherred Renovasjon IKS sitt resultat før skatt ble i 2018172 152.  

    Innherred Renovasjon IKS er skattepliktig for den delen av selskapets aktivitet som betraktes som behandling av næringsavfall. Resultat etter skatt er 15 126. 

    Regelverket for beregning av gebyr for avfallstjenesten krever at inntekter og kostnader skal gå i balanse (selvkostprinsippet) over en periode på 3-5 år. For lite innbetalt avgift i forhold til kostnader må kreves inn i påfølgende år fra abonnentene, mens for mye må føres tilbake, gjennom såkalte selvkostfond.  

    Innherred Renovasjon IKS har selvkostområdene husholdningsrenovasjon og hytterenovasjon. I tillegg har Tydal kommune et negativt fond som tilbakebetales gjennom innkreving av tilleggsgebyr fra innbyggerne i kommunen. 

    Behandling av slam fra kommunale renseanlegg og slam hentet hos abonnentene utføres til selvkost. Det samme gjelder også innsamling og behandling av kommunalt næringsavfall. Disse aktivitetene håndteres på tilsvarende måte som selvkostfondene i kommunene med egne selvkostfond. 

    Resultat for selvkostområdene og status for selvkostfondene er slik: 

     

    Pliktig selvkostområde  Saldo 1.1.2018  Resultat 2018  Saldo 31.12.2018 
    Husholdningsrenovasjon  13000 934  1423 570  11 577 365 
    Hytterenovasjon  1 612 804  238 871  1 851 675 
    Tydal kommune  -210 459  74 917  -135 542 
    Slam abonnenter  2 348 537  -238 814  2 109 723 
    Selvkostområde       
    Slam kommunale renseanlegg  15 075  -467 382  -452 307 
    Kommunalt næringsavfall  278 921  186 156   92 765 

     

    Etter pliktige avsetninger til kommunenes selvkostfond og andre avsetninger inkludert etterdriftsfond og renter til fondskonti, framkommer et disponibelt overskudd etter skatt 1004 715. 

    Overskuddet på næringsaktivitet foreslås disponert slik: 

    Avsatt til miljøfond: 100 000 

    Overføres til annen egenkapital: 904 715 

    Konsernets samlede ordinære resultat før skatt er et underskudd på 2 792747mot et overskudd i 2017 på 14 442 438.  

    Morselskapet har et positivt resultat172 152, mens Retura IR A/S har et underskudd på 2 662478, mot et overskudd i 2017 på 2 526 999. Resultatutviklingen i morselskapet er en følge av at gebyrene er holdt på samme nivå som året før, mens kostnadene har hatt en økning som forventet. Dette medfører en planlagt justering av selvkostfondet for husholdningsrenovasjon. Retura IR AS har i 2018 bokført kostnader knyttet til avvikling av et oppbygd lager av flis, samtidig som salgsinntektene har vært lavere. 

    Det er også gjort en korrigering av egenkapital i Retura IR AS som følge av transaksjoner gjort i 2013. Denne har en resultateffekt i konsernregnskapet. 

    I konsernregnskapet inngår i tillegg Innherred Renovasjon IKS sin relative andel av resultatet i de tilknyttede selskap med et positivt resultat på 53620 (se forøvrig note 11 i regnskapet).  

    Konsernet hefter ikke for de enkelte datter- og tilknyttede selskap sine resultat, ut over innskutt aksjekapital. 

     

      Resultat før skatt 
    Innherred Renovasjon IKS  172 152 
    Retura IR AS  2 662 478 
    Justering av egenkapital Retura IR AS  356 056 
      2 846 367 
    Tilknyttede selskap IR konsern sin andel:   
    Ecopro AS  188 939 
    Trøndelag Gjenvinning AS  498 384 
    Jordfabrikken AS  -253 899 
    Retrans Midt AS  -60 582 
    Røros Container og Miljø AS  255 192 
    Resan AS  64 030 
    Sum tilknyttede selskap  53 620 
    Konsernresultat  2 792 747 

     

     

    Verdal 12.04.2019 

    Per Kosberg

    STYRETS LEDER

    Olav Løvseth

    STYREMEDLEM

    Ole Tronstad

    NESTLEDER

    Therese Troset Engan

    STYREMEDLEM

    Knut Røflo

    STYREMEDLEM

    Eva M. Juliussen Lien

    VARAMEDLEM

    Unni Moslet

    STYREMEDLEM

    Berit Johansen

    STYREMEDLEM

    Inger Smågård

    STYREMEDLEM

    Geir Tore Leira

    DIREKTØR

    innherred renovasjon iks

    resultatregnskap 2018

    noter

    Regnskapsprinsipper
    Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk.
    Bruk av estimater
    Utarbeidelse av regnskaper i samsvar med regnskapsloven krever bruk av estimater. Videre krever anvendelse av selskapets regnskapsprinsipper at ledelsen må utøve skjønn. Områder som i stor grad inneholder slike skjønnsmessige vurderinger, høy grad av kompleksitet, eller områder hvor forutsetninger og estimater er vesentlige for årsregnskapet, er beskrevet i notene.
    Aksjer i datterselskap og tilknyttet selskap
    Datterselskaper er selskaper der morselskapet har kontroll, og dermed bestemmende innflytelse på enhetens finansielle og operasjonelle strategi, normalt ved å eie mer enn halvparten av den stemmeberettigede kapitalen. Investeringer med 20-50 % eie av stemmeberettiget kapital og betydelig innflytelse, defineres som tilknyttede selskaper.
    Følgende selskaper inngår i konsernet 31.12.:
     

    Mor- og datterselskaper
    Innherred Renovasjon IKS (morselskap)
    Retura IR AS

    Tilknyttede selskap
    Ecopro AS
    Trøndelag Gjennvinning AS
    Røros Container og Miljø AS
    Retrans Midt AS
    Jordfabrikken AS

    Eierandel

    100%

    Eierandel
    28,21%
    50,00%
    50,00%
    33,33%
    40,00%

    Regnskapsprinsipper for aksjer i datterselskaper
    Kostmetoden brukes som prinsipp for investeringer i datterselskaper i selskapsregnskapet. Kostprisen økes når midler tilføres ved kapitalutvidelse, eller når det gis konsernbidrag til datterselskap. Mottatte utdelinger resultatføres i utgangspunktet som inntekt. Utdelinger som overstiger andel av opptjent egenkapital etter kjøpet føres som reduksjon av anskaffelseskost. Utbytte/konsernbidrag fra datterselskap regnskapsføres det samme året som datterselskapet avsetter beløpet. Utbytte fra andre selskaper regnskapsføres som finansinntekt når utbyttet er vedtatt.
     
    I konsernregnskapet brukes egenkapitalmetoden som prinsipp for investeringer i tilknyttede selskaper. Bruk av metoden fører til at regnskapsført verdi i balansen tilsvarer andelen av egenkapitalen i det tilknyttede selskapet, korrigert for eventuelle gjenværende merverdier fra kjøpet og urealiserte interngevinster Resultatandelen i resultatregnskapet baseres på andelen av resultatet etter skatt i det tilknyttede selskapet, og korrigeres for eventuelle avskrivninger på merverdier og urealiserte gevinster. I resultatregnskapet vises resultatandelen under finansposter.
    Konsolideringsprinsipper
    Datterselskaper blir konsolidert fra det tidspunkt kontrollen er overført til konsernet (oppkjøpstidspunktet).
     
    I konsernregnskapet erstattes posten aksjer i datterselskap med datterselskapets eiendeler og gjeld. Konsernregnskapet utarbeides som om konsernet var én økonomisk enhet. Transaksjoner, urealisert fortjeneste og mellomværende mellom selskapene i konsernet elimineres.
     
    Kjøpte datterselskaper regnskapsføres i konsernregnskapet basert på morselskapets anskaffelseskost. Anskaffelseskost tilordnes identifiserbare eiendeler og gjeld i datterselskapet, som oppføres i konsernregnskapet til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Eventuell merverdi ut over hva som kan henføres til identifiserbare eiendeler og gjeld, balanseføres som goodwill. Goodwill behandles som en residual og balanseføres med den andelen som er observert i oppkjøpstransaksjonen. Merverdier i konsernregnskapet avskrives over de oppkjøpte eiendelenes forventede levetid.
    Salgsinntekter
    Inntekter ved salg av varer og tjenester vurderes til virkelig verdi av vederlaget, netto etter fradrag for merverdiavgift, rabatter og andre avslag. Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet (opptjeningsprinsippet). Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen (opptjeningsprinsippet).
     
    Kostnader
    Utgifter kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt (sammenstillingsprinsippet)
    Klassifisering av balanseposter
    Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk klassifiseres som anleggsmidler. Fordringer for øvrig klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales innen ett år. For gjeld legges analoge kriterier til grunn. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld.
     
    Anskaffelseskost
    Anskaffelseskost for eiendeler omfatter kjøpesummen for eiendelen, med fradrag for bonuser, rabatter og lignende, og med tillegg for kjøpsutgifter (frakt, toll, offentlige avgifter som ikke refunderes og eventuelle andre direkte kjøpsutgifter).
    Varige driftsmidler
    Tomter avskrives ikke. Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært til restverdi over driftsmidlenes forventede utnyttbare levetid. Ved endring i avskrivningsplan fordeles virkningen over gjenværende avskrivningstid («knekkpunktmetoden»). Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader. Påkostninger og forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Skillet mellom vedlikehold og påkostning/forbedring regnes i forhold til driftsmidlets stand på anskaffelsestidspunktet.
     
     
    Andre langsiktige aksjeinvesteringer
    Kostmetoden brukes som prinsipp for investeringer i andre aksjer mv. Utdelinger regnskapsføres i utgangspunktet som finansinntekt, når utdelingen er vedtatt. Hvis utdelingene vesentlig overstiger andel av opptjent egenkapital etter kjøpet, føres det overskytende til reduksjon av kostprisen.
    Nedskrivning av anleggsmidler
    Ved indikasjon om at balanseført verdi av et anleggsmiddel er høyere enn virkelig verdi, foretas det test for verdifall. Testen foretas for det laveste nivå av anleggsmidler som har selvstendige kontantstrømmer. Hvis balanseført verdi er høyere enn både salgsverdi og gjenvinnbart beløp (nåverdi ved fortsatt bruk/eie), foretas det nedskrivning til det høyeste av salgsverdi og gjenvinnbart beløp.
     
    Tidligere nedskrivninger, med unntak for nedskrivning av goodwill, reverseres hvis forutsetningene for nedskrivningen ikke lenger er til stede.
     
    Varelager
    Varer vurderes til det laveste av anskaffelseskost (etter FIFO-prinsippet) og virkelig verdi. Virkelig verdi er estimert salgspris fratrukket nødvendige utgifter til salg.
    Fordringer
    Kundefordringer føres opp i balansen etter fradrag for avsetning til forventede tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuell vurdering av fordringene og en tilleggsavsetning som skal dekke øvrige påregnelige tap. Vesentlige økonomiske problemer hos kunden, sannsynligheten for at kunden vil gå konkurs eller gjennomgå økonomisk restrukturering, og utsettelser og mangler ved betalinger anses som indikatorer på at kundefordringer må nedskrives.
     
    Andre fordringer, både omløpsfordringer og anleggsfordringer, føres opp til det laveste av pålydende og virkelig verdi. Virkelig verdi er nåverdien av forventede framtidige innbetalinger. Det foretas likevel ikke neddiskontering når effekten av neddiskontering er uvesentlig for regnskapet. Avsetning til tap vurderes på samme måte som for kundefordringer.
    Gjeld
    Gjeld, med unntak for enkelte avsetninger for forpliktelser, balanseføres til nominelt gjeldsbeløp.
     
    Pensjoner
    Selskapene i konsernet har ytelsesbaserte pensjonsordninger. Pensjonsordningene er finansiert gjennom innbetalinger til et forsikringsselskap.

    En ytelsesbasert pensjonsordning er en ordning som definerer pensjonsutbetalingen som en ansatt vil motta ved pensjonering. Pensjonsutbetalingen er normalt avhengig av flere faktorer, som alder, antall år i selskapet og lønn. Den balanseførte forpliktelsen knyttet til ytelsesplaner er nåverdien av de definerte ytelsene på balansedagen minus virkelig verdi av pensjonsmidlene (innbetalte beløp til forsikringsselskap), justert for ikke resultatførte estimatavvik og ikke resultatførte kostnader knyttet til tidligere perioders pensjonsopptjening. Pensjonsforpliktelsen beregnes årlig av en uavhengig aktuar ved bruk av en lineær opptjeningsmetode.

    Planendringer amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid. Det samme gjelder estimatavvik som skyldes ny informasjon eller endringer i de aktuarmessige forutsetningene, i den grad de overstiger 10% av den største av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene (korridor).

     
    Skatt
    Morselskapet Innherred Renovasjon IKS er ikke skattepliktig for sin virksomhet i 2017 som er knyttet til lovpålagte tjenester. Skatteplikten omfatter all øvrig aktivitet.

    Skattekostnaden omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt beregnes på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt eventuelt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Oppføring av utsatt skattefordel på netto skattereduserende forskjeller som ikke er utlignet og underskudd til fremføring, begrunnes med antatt fremtidig inntjening. Utsatt skatt og skattefordel som kan balanseføres oppføres netto i balansen.

     
    Kontantstrømoppstilling
    Kontantstrømoppstillingen utarbeides etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige likvide plasseringer, som umiddelbart og med uvesentlig kursrisiko kan konverteres til kjente kontantbeløp og med gjenværende løpetid mindre enn tre måneder fra anskaffelsesdato.
    Beretning
    Beretning
    Signert regnskap og balanse
    Signert regnskap og balanse
    Noter
    Noter
    Konsernregnskap 2018
    Konsernregnskap 2018
    IR Kontantstrøm 2018
    IR Kontantstrøm 2018

    kontakt oss

    telefon

    74028840

    e-post

    post@ir.nt.no

    web

    ir.nt.no